CHARLES HARFAGER


"I svalt och nod"

Kory Records / Suede
1992 / ...
[ fullsize ]

CHARLES HARFAGER
Suede
"Vita logner"
"I svalt och nod"
"Tank"
"En tid"

search panx.net < EP galerie >