COSA NOSTRA


"Rock mot tiden"

Rosa Honung Records / Suede
1992 / ROSAEP39
[ fullsize ]

COSA NOSTRA
Suede
"Vad är du rädd för?"
"Maskin"
"Who's innocent?"

search panx.net < EP galerie >